Nowa skrytka: Pomnik Stanisława Pawłowskiego

Nastał ten dzień, w którym z dumą możemy przekazać światu informację o pierwszej skrytce założonej w ramach projektu #PoznajMYTarnobrzeg! Jest to kesz o numerze GC9AAWQ. Skrytka dostępna jest w aplikacji mobilnej oraz na stronie Geocaching.

Zdobądź nagrodę!

Dla kilku osób, które jako pierwsze odnajdą nasze skrytki mamy nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega! Aby je zdobyć, wystarczy w wiadomości prywatnej na Facebooku przesłać do nas zdjęcie kesza! Odpiszemy, gdzie należy udać się po nagrodę 😉

Opis skrytki

Stanisław Pawłowski to osoba, której zawdzięczamy niesamowity rozwój Tarnobrzega za czasów PRL-u. Odkrył on bowiem ogromne złoża siarki w okolicach naszego miasta. Późniejszy geolog i geofizyk urodził się 11 maja 1910 roku w Łodzi. Wykształcenie podstawowe i średnie otrzymał w łódzkich szkołach. W latach 1929-1934 studiował na politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezyjnym, uzyskując tytuł inżyniera geodety. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1948 roku na Politechnice Warszawskiej po przedstawieniu rozprawy na temat anomalii magnetycznych w Polsce. Tytuł naukowy i stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1954 roku, a na profesora zwyczajnego został powołany w 1965 roku. Kariera zawodowa Pawłowskiego rozpoczęła się w macierzystej jednostce, zaraz po ukończeniu studiów. W latach 1934-1937 pracował on  w Biurze Pomiarowym Ministerstwa Komunikacji. Od 1937 roku rozpoczął pracę w dziedzinie geofizyki w Państwowym Instytucie Geologicznym. Wojna i okres stalinizmu nie przeszkodził Pawłowskiemu w kontynuowaniu swoich prac w Państwowym Instytucie Geologicznym prowadząc liczne badania magnetyczne manometrem. Od 1952 roku w ramach Instytutu Geologicznego i jako Kierownik Sekcji Świętokrzyskiej kontynuował badania utworów miocenu na południe i południowy wschód od Gór Świętokrzyskich. W ramach tych badań, jesienią 1953 roku w rejonie Tarnobrzega odkrył złoża siarki o dużym znaczeniu gospodarczym.

Profesor Stanisław Pawłowski zmarł 2 czerwca 1992 roku w Warszawie. W dowód uznania zasług 4 września 2010 roku w setną rocznicę urodzin, na skwerze przy ulicy Sienkiewicza i Sikorskiego odsłonięto Jego pomnik. Jest symbolem wdzięczności mieszkańców Tarnobrzega za odkrycie złóż siarki. Został wykonany wg projektu artysty rzeźbiarza Józefa Opali, jako trzymetrowej wysokości, stojąca postać Profesora Pawłowskiego, trzymającego w ręku bryłę siarki. Odlany z brązu i ustawiony na granitowym postumencie z napisem: PROF. STANISŁAW PAWŁOWSKI ODKRYWCA POLSKIEJ SIARKI.

Skrytka znajduje się w pobliżu pomnika – na terenie tarasu budynku, umieszczona za zgodą właściciela. W skrytce znajdziesz wyłącznie logbook – weź coś do pisania!

To co, szukamy?

Rozpocznij poszukiwania już dziś! Kliknij tutaj i poznaj szczegóły skrytki.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

Sprawdź nasz projekt

Poznaj Tarnobrzeg od dotąd nieznanej Ci strony